Jamie Baulch

"Doeddwn i erioed yn awyddus i siarad am fod yn blentyn a fabwysiadwyd nes bod yr amser yn iawn i wneud hynny. Nawr rydw i'n hapus i ddweud wrth bawb fy mod i wedi cael magwraeth ardderchog. Rwy'n aeddfetach erbyn hyn ac wrth i mi edrych yn ôl ar fy mywyd rydw i'n sylweddoli pa mor hudolus a rhyfeddol y mae wedi bod."

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again