Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


24 Ebrill 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


29 Ebrill 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


30 Ebrill 2019

Cyfarfod y Gymuned Mabwysiadu ar gyfer Rhieni Plant Cyn-Ysgol

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


30 Ebrill 2019

Noson Oedolion Mabwysiedig ar gyfer sgwrs mewn man preifat mewn bar/bwyty

Rhabarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


1 Mai 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


2 Mai 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


3 Mai 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


8 Mai 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


12 Mai 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


13 Mai 2019

Cyfarfod y Gymuned Mabwysiadu ar gyfer Rhieni Plant Cyn-Ysgol

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


20 Mai 2019

Cyfarfod y Gymuned Mabwysiadu ar gyfer Rhieni Plant Cyn-Ysgol

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


21 Mai 2019

Gwaith Taith Bywyd Cwrs ar gyfer mabwysiadwyr a gweithiwr proffesiynol ar ganllawiau arfer da, ffram

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


28 Mai 2019

Noson Oedolion Mabwysiedig ar gyfer sgwrs mewn man preifat mewn bar/bwyty

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


31 Mai 2019

Diwrnod i'r Teulu i Fabwysiadwyr Sengl a'u Plant

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


3 Mehefin 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Mehefin 2019

Support Test in Welsh

Just a test of the Events editor in Welsh

Gweld y manylion i gyd


5 Mehefin 2019

Gwaith Taith Bywyd Cwrs ar gyfer mabwysiadwyr a gweithiwr proffesiynol ar ganllawiau arfer da, ffram

Rhanbarth: Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


6 Mehefin 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


7 Mehefin 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


11 Mehefin 2019

Hyfforddiant Un Diwrnod AFA Cymru ‘A Day with Mary Mather’

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


12 Mehefin 2019

Gweithdy Codi Ymwybyddiaeth Trais rhwng Plant a Rhieni/Gwrthsafiad nad yw’n Dreisiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


19 Mehefin 2019

Y Ddrysfa Therapi. I rieni a gweithwyr proffesiynol. Yn anelu at egluro'r termau a ddefnyddir a'r th

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


22 Mehefin 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


1 Gorffennaf 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Gorffennaf 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


31 Gorffennaf 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


5 Awst 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


11 Awst 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


2 Medi 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


28 Medi 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Hydref 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Hydref 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


9 Hydref 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Region: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


23 Hydref 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


17 Tachwedd 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


20 Tachwedd 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


20 Tachwedd 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


4 Rhagfyr 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again