Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


21 Ebrill 2020

Grŵp Cymunedol gyda’r Nos AUK i fabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


22 Ebrill 2020

Bore coffi Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol a phlant cyn oedran ysgol. Yn cynnwys chwarae me

Rhanbarth: Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Gweld y manylion i gyd


23 Ebrill 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


25 Ebrill 2020

Digwyddiad Natur Teuluol AUK Anifeiliaid Bach o Dan y Dŵr

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


28 Ebrill 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer y teulu ehangach – Dod i Adnabod Y Plentyn Mabwysiedig yn eich Teulu

Rhanbarth: Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Gweld y manylion i gyd


30 Ebrill 2020

Grŵp gyda'r nos Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol pobl ifanc yn eu harddegau

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


1 Mai 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


1 Mai 2020

Bore coffi Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant ifainc.

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


4 Mai 2020

Grŵp nos Adoption UK i Dadau sy’n mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


5 Mai 2020

Cyfarfod grŵp gyda’r nos Adoption UK i fabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


6 Mai 2020

Bore coffi Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol a phlant cyn oedran ysgol. Yn cynnwys chwarae me

Rhanbarth: Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Gweld y manylion i gyd


16 Mai 2020

Digwyddiad Natur Teuluol AUK Taith Gerdded Canu’r Adar i Deuluoedd

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


19 Mai 2020

Grŵp Cymunedol gyda’r nos AUK i fabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


20 Mai 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Mabwysiadu am yr eildro a mabwysiadu

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam, Ynys Môn)

Gweld y manylion i gyd


21 Mai 2020

Cwrs AUK Gwaith ar daith bywyd

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


24 Mai 2020

Cyfarfod i Deulu Mabwysiadwyr Sengl AUK

Gweld y manylion i gyd


28 Mai 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


1 Mehefin 2020

Grŵp gyda’r Nos

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


2 Mehefin 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK i mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


3 Mehefin 2020

Grŵp ar ôl ysgol Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol a'u plant. Cyfle i chwarae a sgwrsio, gyd

Rhanbarth: Canolbarth a gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys)

Gweld y manylion i gyd


5 Mehefin 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


5 Mehefin 2020

Bore coffi Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant ifainc

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


16 Mehefin 2020

Grŵp Cymunedol gyda’r nos i fabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaernarfon)

Gweld y manylion i gyd


23 Mehefin 2020

Cwrs AUK Cwrs Gwrthsefyll Heb Drais Agored £55

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


26 Mehefin 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


27 Mehefin 2020

Digwyddiad Natur Teuluol AUK Darganfod Bywyd Gwyllt yn yr Haf

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


30 Mehefin 2020

Cwrs AUK Gwaith ar daith bywyd

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


5 Gorffennaf 2020

Cyfarfod i Deulu Mabwysiadwyr Sengl AUK

Gweld y manylion i gyd


6 Gorffennaf 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer Tadau sy’n mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Gorffennaf 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


10 Gorffennaf 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


10 Gorffennaf 2020

Bore coffi Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant ifainc

Rhanbarth: De ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


21 Gorffennaf 2020

Grŵp Cymunedol gyda’r nos i Fabwysiadwyr AUK ar gyfer mabwysiadwyr a darpar-fabwysiadwyr

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


2 Awst 2020

Digwyddiad Natur Teuluol AUK Ditectifs Ystlumod

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


3 Awst 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer Tadau sy’n mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Medi 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer tadau sy’n mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


22 Medi 2020

Cwrs Adoption Cymru ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol ar Ddeall a Mynd i’r Afael ag Y

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


29 Medi 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol ar Ddeall a Mynd i’r Afael ag Ymdd

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


1 Hydref 2020

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr.

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


5 Hydref 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer Tadau sy’n mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Hydref 2020

Grŵp ar ôl ysgol Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol a'u plant. Cyfle i chwarae a sgwrsio, gyd

Rhanbarth: Canolbarth a gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys)

Gweld y manylion i gyd


13 Hydref 2020

Cwrs Adoption UK i fabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol ar Ddeall a Mynd i’r Afael ag Ymddygiad H

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


2 Tachwedd 2020

Grŵp gyda’r nos Adoption UK ar gyfer Tadau sy’n Mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


6 Tachwedd 2020

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr.

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


2 Rhagfyr 2020

Grŵp ar ôl ysgol Adoption UK ar gyfer rhieni mabwysiadol a'u plant. Cyfle i chwarae a sgwrsio, gyd

Rhanbarth: Canolbarth a gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys)

Gweld y manylion i gyd

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again