Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


17 Mai 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Cyfarfod rhieni mabwysiadol

Rhanbarth: Castell-nedd Port Talbot ac ardaloedd Abertawe

Gweld y manylion i gyd


19 Mai 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Helpu eich plentyn mabwysiedig i ymdopi yn yr ysgol

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


19 Mai 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK Iechyd a Datblygiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


24 Mai 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK - grŵp cymunedol Dyddiau Cynnar (ar gyfer mabwysiadwyr yn eu 3 blynedd

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gweld y manylion i gyd


25 Mai 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol Rhianta Pobl Ifanc

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


26 Mai 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK - grŵp cymunedol mabwysiadwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Rhanbarth: Ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld y manylion i gyd


4 Mehefin 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK- Digwyddiad natur teuluol – ardal Conwy

Rhanbarth: ardal Conwy

Gweld y manylion i gyd


6 Mehefin 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Paratoi ar gyfer Ysgol (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyn

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


21 Mehefin 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth o Ymwrthedd Di-drais (NVR)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


28 Mehefin 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol neiniau a theidiau (ar gyfer rhieni mabwysiadol sydd b

Rhanbarth: Ledleg y DU

Gweld y manylion i gyd


30 Mehefin 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Adeiladu Eich Rhwydwaith Cymorth (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 b

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


30 Mehefin 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Adeiladu Eich Rhwydwaith Cymorth (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 b

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


5 Gorffennaf 2022

Cwrs Hyfforddi Adoption UK - Pan nad yw'r Synhwyrau'n Gwneud Synnwyr

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


14 Gorffennaf 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Yr Arddegau

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


15 Medi 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Gweithdy Hunanofal

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


22 Medi 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Ymgartrefu (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


28 Medi 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Gwaith Taith Bywyd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


4 Hydref 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Cyswllt – beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


13 Hydref 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK Iechyd a Datblygiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


13 Hydref 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK Iechyd a Datblygiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


20 Hydref 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Pŵer Chwarae

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


9 Tachwedd 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Sgyrsiau Anodd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


23 Tachwedd 2022

Cwrs Hyfforddi Adoption UK - Pan nad yw'r Synhwyrau'n Gwneud Synnwyr (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


24 Tachwedd 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Ymddygiad Heriol

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


5 Rhagfyr 2022

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Adeiladu Eich Rhwydwaith Cymorth

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


16 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth o Ymwrthedd Di-drais (NVR)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


19 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Yr Arddegau

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


31 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Adeiladu Eich Rhwydwaith Cymorth (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 b

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


2 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Gwaith Taith Bywyd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


8 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Cyswllt – beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


9 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Pŵer Chwarae (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


7 Mawrth 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Sgyrsiau Anodd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


16 Mawrth 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Ymgartrefu (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


Gwefannau Rhanbarthol a Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol

Bae’r Gorllewin
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://www.westernbayadoption.org/cy/hafan/
Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.


Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
https://www.adopt4vvc.org/cy/Home/Home.aspx
Digwyddiadau: https://www.adopt4vvc.org/cy/News-and-Events/Events.aspx

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru
https://mabwysiaducgcymru.org.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiaducgcymru.org.uk/whats-on/?_ga=2.84650521.1447162820.1648464681-696546318.1641569841

Gogledd Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/support/events/

Barnado's
Barnado's Children's charity
https://www.barnardos.org.uk/

Cymdeithas Plant Dewi Sant
Cymdeithas Plant Dewi Sant
https://www.adoptionwales.org/?lang=cy
Digwyddiadau: https://www.adoptionwales.org/events/


AFA Cymru
AFA Cymru
https://www.afacymru.org.uk
Digwyddiadau: Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.

CONNECT
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc
https://www.connectcymru.com/?lang=cy

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again