Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


19 Chwefror 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


22 Chwefror 2019

Sbectrwm Anhwylder Alcohol y Ffetws a Gwaith Stori Bywyd

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd4 Mawrth 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


6 Mawrth 2019

Grŵp Cymorth Ar gyfer darpar fabwysiadwyr a mabwysiadwyr cymeradwy

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


7 Mawrth 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


8 Mawrth 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


11 Mawrth 2019

Dosbarth Meistr mewn Addysg - Mabwysiadu, PPNau a Chyrhaeddiad

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


12 Mawrth 2019

Gweithdy Codi Ymwybyddiaeth Trais rhwng Plant a Rhieni/Gwrthsafiad nad yw’n Dreisiol

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


14 Mawrth 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


14 Mawrth 2019

Grŵp Cymorth

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


17 Mawrth 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


21 Mawrth 2019

Diwrnod Hyfforddiant Un Dydd Adoption UK ‘PPNau Asesu, Mabwysiadu a Chyrhaeddiad’

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


21 Mawrth 2019 - 22 Mawrth 2019

Paratoi at fabwysiadu I ddarpar fabwysiadwyr

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


28 Mawrth 2019 - 29 Mawrth 2019

Gweld y manylion i gyd


1 Ebrill 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


3 Ebrill 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell Nedd-Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


4 Ebrill 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


5 Ebrill 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


13 Ebrill 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


24 Ebrill 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


29 Ebrill 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


1 Mai 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


2 Mai 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


3 Mai 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


8 Mai 2019

Problemau Iechyd a Datblygiad mewn Plant sy’n cael eu Mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


12 Mai 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


3 Mehefin 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Mehefin 2019

Support Test in Welsh

Just a test of the Events editor in Welsh

Gweld y manylion i gyd


6 Mehefin 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


7 Mehefin 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


11 Mehefin 2019

Hyfforddiant Un Diwrnod AFA Cymru ‘A Day with Mary Mather’

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


22 Mehefin 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


1 Gorffennaf 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Gorffennaf 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Canol a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


31 Gorffennaf 2019

Grŵp Cymorth Adoption UK

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


5 Awst 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


11 Awst 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


2 Medi 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


28 Medi 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Hydref 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Hydref 2019

Noson AUK, Grŵp Cymorth i Dadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


17 Tachwedd 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again