Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


14 Hydref 2019

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Mabwysiadu yr eildro/mabwysiadu plen

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


15 Hydref 2019

Grŵp cymorth Powys ar gyfer rhieni mabwysiadol

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Noson Wybodaeth y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Gweithdy Cymorth Mabwysiadu Arddegau/diogelwch ar y we

Rhanbarth:Bae’r Gorllewin (Pen-y-Bont ar Ogwr Abertawe Castell-nedd Port Talbot)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Deall a Mynd i’r Afael ag Ymddygia

Rhanbarth:Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Deall a Mynd i’r Afael ag Ymddygia

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


16 Hydref 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Region: Canolbarth a Gorllewin Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)

Gweld y manylion i gyd


23 Hydref 2019

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Deall a Mynd i’r Afael ag Ymddygia

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn,Sir Ddinbych,Sir FflintWrecsam Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


23 Hydref 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


24 Hydref 2019

Diwrnod Cyfnewid Mabwysiadu Er mwyn i ddarpar fabwysiadwyr gyfarfod ag asiantaethau mabwysiadu

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


4 Tachwedd 2019

Grŵp Cymorth AUK gyda’r nos ar gyfer Tadau Mabwysiadol

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


6 Tachwedd 2019

Grŵp AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol a’u plant. Ar ôl ysgol, cyfle i chwarae, sgwrsio gyda diody

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


7 Tachwedd 2019

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr. Nos Iau cyntaf pob mis.

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


8 Tachwedd 2019

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


10 Tachwedd 2019

Mabwysiadwyr Sengl AUK a’u plant yn cyfarfod

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


17 Tachwedd 2019

Cyfarfodydd Cymdeithasol i deuluoedd newydd, i fabwysiadwyr LHDT+ a’u plant, teithiau anffurfiol

Rhanbarth: Y Cymoedd, Caerdydd a’r Fro (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


20 Tachwedd 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


20 Tachwedd 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Bae'r Gorllewin (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)

Gweld y manylion i gyd


4 Rhagfyr 2019

Deall a Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Heriol. Ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu plant iau

Rhanbarth: Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


4 Rhagfyr 2019

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Deall a Mynd i’r Afael ag Ymddygia

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


4 Rhagfyr 2019

Grŵp AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol a’u plant. Ar ôl ysgol, cyfle i chwarae, sgwrsio gyda diody

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


5 Rhagfyr 2019

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr. Nos Iau cyntaf pob mis

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


6 Rhagfyr 2019

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


10 Ionawr 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


29 Ionawr 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Deall a Mynd i’r Afael ag Ymddygia

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


29 Ionawr 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Cyswllt - Beth yw ystyr hyn go iawn?

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


7 Chwefror 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


12 Chwefror 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Cyswllt - Beth yw ystyr hyn go iawn?

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


3 Mawrth 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth am Drais

Rhanbarth: Canolbarth a De Cymru (Powys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr)

Gweld y manylion i gyd


5 Mawrth 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth am Drais

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


6 Mawrth 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


18 Mawrth 2020

Cwrs Adoption UK ar gyfer mabwysiadwyr a gweithwyr proffesiynol Cyswllt - Beth yw ystyr hyn go iawn?

Rhanbarth: Gogledd Cymru (Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy)

Gweld y manylion i gyd


3 Ebrill 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


1 Mai 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


5 Mehefin 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


10 Gorffennaf 2020

Bore coffi AUK ar gyfer rhieni mabwysiadol, croeso i blant bach

Rhanbarth: SEWAS (Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen)

Gweld y manylion i gyd


1 Hydref 2020

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr.

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd


6 Tachwedd 2020

Grŵp cymorth gyda’r nos i rieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr.

Rhanbarth: Y Cymoedd, y Fro a Chaerdydd (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr, Rhondda Cynon Taf)

Gweld y manylion i gyd

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again