Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Gobeithio bod pawb yn dal i gadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon. Ein blaenoriaeth yw parhau i sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Gallwn eich sicrhau bod gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn gweithio o fewn canllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i barhau i ddarparu cymaint o'n gwasanaethau ag y gallwn. Fodd bynnag, gall hyn olygu ei fod yn cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol wrth i wasanaethau newid i staff sy'n gweithio o bell neu o'u cartref.

Isod, mae disgrifiad o sut rydym yn bwriadu parhau i ystyried diogelwch pawb wrth fynd ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gall pethau barhau i newid yn gyflym.

Os bydd angen cyngor rhianta neu fabwysiadu penodol arnoch, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio ar 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Mae yna hefyd gyngor, gwybodaeth ac adnoddau sydd wedi'u hanelu at gefnogi teuluoedd yn ystod sefyllfa Covid-19 yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd ynglŷn â'r Coronavirus, ewch hefyd i wefan y GIG.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again