Comisiynwyd AFA Cymru gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ddatblygu 4 Canllaw Ymarfer Da mewn pedwar maes allweddol: Cyswllt; Gweithio gyda Rhieni Geni; Pontio a chymorth cynnar; a Chymorth Mabwysiadu.  Cyfarfuom ag ystod eang o ddarparwyr gwasanaethau, rheolwyr mabwysiadu ac ymarferwyr, rheolwyr gofal plant, a gofynasom am wybodaeth ac adborth gan rieni geni a rhieni mabwysiadu, gofalwyr maeth a phobl ifanc eu hunain.

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod pob un o'r 4 canllaw bellach wedi'u cwblhau, gyda darluniau gwych gan Jess Coldrick a gellir ei gyrchu yma:
 

Yn ogystal ag ymgorffori enghreifftiau o ymarfer gorau o bob rhan o Gymru, mae'r canllawiau'n ystyried yr ymchwil a'r dystiolaeth ddiweddaraf sydd ar gael, gan gynnwys gwybodaeth o Astudiaeth Carfan Cymru. Gobeithiwn yn fawr y byddant yn hysbysu ac yn cefnogi ymarferwyr yn yr hyn sydd angen digwydd ar bob cam o daith plentyn i fabwysiadu ac ar ôl mabwysiadu, ac yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant a theuluoedd.

 

Lansiwyd y canllawiau hyn yn ffurfiol mewn 2 gynhadledd ar-lein ym mis Tachwedd. Ar hyn o bryd, mae NAS ac AFA yn datblygu'r ail haen o ledaenu a gweithredu a bydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau hyfforddi gweminar yn 2021. 


Rydym yn gobeithio'n fawr y bydd y canllawiau'n ddefnyddiol i chi.

NEWYDD: Datblygwyd adnoddau ychwanegol sy'n ymwneud â Chynllunio Cyswllt Byr, i eistedd ochr yn ochr â'r Canllaw Arfer Da Cyswllt. Maen nhw’n cynnwys canllaw Cynllunio Cyswllt, templed cynllunio cyswllt a chyflwyniad PowerPoint ac Astudiaethau Achos i gyflwyno'r offer newydd i ymarferwyr.


 


Pontio a Chymorth Cynnar

 


Gweithio gyda Rhieni Biolegol

Gweithio gyda Rhieni Biolegol

 


 


Llinell Amser Anogaeth Trawma a Diwrnod Deall y Plentyn

Llinell Amser Anogaeth Trawma a Diwrnod Deall y Plentyn

 


ADNODDAU AR GYFER GWEITHWYR PROFFESIYNOL

Mae'r adnoddau hyn y gellir eu lawrlwytho yn rhan o'r Pecyn Adnoddau a gynhyrchwyd gan AFA Cymru ar ran y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i gyd-fynd â’r hyfforddiant Amserlen Meithrin Trawma a Diwrnod Deall y Plentyn, a’r gyfres o Ganllawiau Arfer Da. Mae e wedi ei gomisiynu a’i ariannu gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru.

Anogir ymarferwyr i ddefnyddio’r deunyddiau yma i gefnogi eu harferion.

 

Tudalen

Fformat

 

Slide templates_W.pptx

 

Yn cynnwys:

P4 – Cylch Dealltwriaeth

P8 – Datblygiad yr Ymennydd, Trawma ac
         Ymlyniad

P9 – Datblygiad yr Ymennydd: Ymddiriedolaeth

P9 – Datblygiad yr Ymennydd: Anymddiriedaeth

P11 – Ymladd, Ffoi, Rhewi ac Meth

P12 – Y cylch rhoi gofal

P16 – FASD: Yr eliffant yn yr ystafell

P17 – FASD: Anwybyddu neu methu’r amlwg

P17 – FASD: Beth a fethwyd?

P17 – FASD: Gadewch i ni ddechrau ar y dechrau

P17 – FASD: 3-9 mis

P17 – FASD: Alcohol yn effeithio ar bob cam
          o ddatblygiad yr ymennydd

P17 – FASD: Effaith amlygiad i gyffuriau

P20 – Circle of Security

 

 

Tudalen

Templedi

Fformat

Dolen lawrlwytho

27

Atodiad 1:
Canllawiau i Ymarferwyr

Templed geiriau

1 Canllawiau i Ymarferwyr

29

Atodiad 2:
Llinell Amser Trawma ac Anogaeth

Templed geiriau

2 Llinell Amser Trawma ac Anogaeth

47

Atodiad 3:
Pecyn Mabwysiadwr

Templed geiriau

3a Gwybodaeth i Fabwysiadwyr

 

3b Myfyrdodau Darpar Fabwysiadwr

 

48

Atodiad 4:
Pecyn Gweithwyr Cymdeithasol

Templed geiriau

4a Gwybodaeth i Weithwyr Cymdeithasol

 

4b Cwestiynau i Weithwyr Cymdeithasol

 

4c Cwestiynau i Goruchwyliwr Cyswllt

 

49

Atodiad 5:
Pecyn Gofalwyr Maeth

Templed geiriau

5a Gwybodaeth i Ofalwyr Maeth

 

5b Holiadur Gofalwyr

 

50

Atodiad 6:
Pecyn addysg

Templed geiriau

6a Gwybodaeth i Ysgolion

 

6b Holiadur Meithrin Ysgol

 

51

Atodiad 7:
Pecyn Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Templed geiriau

7 Gwybodaeth i Ymwelwyr Iechyd

 

52

Atodiad 8:
Templedi gwerthuso

Templed geiriau

8a DDyP Gwerthuso

 

8b DDyP Gwerthuso Ar-lein

 

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again