Ydw i’n rhy hen i fabwysiadu?

more.png

Beth fydd yn digwydd os ydw i wedi cael triniaeth ar gyfer anffrwythlondeb?

more.png

Alla i fabwysiadu os ydw i'n byw mewn llety rhent?

more.png

Ydy fy statws ariannol a chyflogaeth yn bwysig?

more.png

Alla i gael cymorth ariannol i fabwysiadu?

more.png

A fydd fy iechyd yn effeithio ar fy siawns o fabwysiadu?

more.png

Ga i fabwysiadu os oes gennyf anabledd?

more.png

Ga i fabwysiadu os ydw i dros bwysau?

more.png

Ga i fabwysiadu os ydw i'n ysmygu?

more.png

Alla i weithio a mabwysiadu?

more.png

Alla i fabwysiadu os oes plant gennyf yn barod?

more.png

Alla i fabwysiadu os oes gennyf gofnod troseddol?

more.png

Am ba hyd fydd y broses asesu yn para?

more.png

Fel gofalwr maeth, alla i fabwysiadu plentyn dan fy ngofal?

more.png

Ydy'r broses fabwysiadu yr un fath i lysrieni?

more.png

Pa help fydd ar gael i mi ar ôl mabwysiadu plentyn?

more.png

Alla i newid enw fy mhlentyn?

more.png

Sut ydw i'n penderfynu pa asiantaeth mabwysiadu i'w defnyddio?

more.png

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwneud cais i Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol neu Asiantaeth Mabwysiadu Awdurdod Lleol?

more.png

Beth yw cydweithfeydd Mabwysiadu Rhanbarthol?

more.png

Ydy Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yn cynnwys Cymru gyfan?

more.png

Ble arall alla i gael cyngor neu wybodaeth?

more.png

Cymryd y cam nesaf

Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again