Yr holl gymorth sydd ei angen arnoch i ddechrau teulu

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn hyrwyddo ac yn cefnogi arfer gorau ym maes mabwysiadu ledled Cymru. Os ydych yn ystyried mabwysiadu neu ddim ond am gael rhagor o wybodaeth, rydych wedi dod i'r lle cywir. 

Dod o hyd i asiantaeth mabwysiadu yn eich ardal chi.

Sut i gychwyn ar daith oes

Gall y broses o fabwysiadu fod yn daith hir ac emosiynol, ond mae'r canlyniadau'n werth chweil. Ewch ati i ymchwilio, siarad â'r bobl gywir a pharatoi. Unwaith y dewch i ddeall pob cam yn y broses fabwysiadu, gallwch fwynhau eich siwrnai. Ac ni fyddwch yn gwneud y siwrnai ar eich pen eich hun. Mae cymorth wrth law bob amser.

Dysgu am y broses fabwysiadu

Cymryd y cam nesaf

Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf
Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again