Gwasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru – Covid 19

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gefnogia chadw ein plant a’n teuluoedd yn ddiogel.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau isod

 Cliciwch yma

Rydym yn gweithio i sicrhau bod cyngor a gwybodaeth cymorth mabwysiadu ar gael i ategu'r hyn a allai fod ar gael gan wasanaeth rhanbarthol neu AMG.

 Cliciwch yma

Er bod y rhain yn amseroedd anarferol i bawb, rydym yma o hyd i unrhyw rai sydd ar fin dechrau neu sydd wedi dechrau ar eu taith fabwysiadu, dros y ffôn neu e-bost (Cliciwch yma).

Efallai y bydd pethau’n cael eu rheoli’n wahanol ac yn cymryd yn hirach yn ystod y cyfnod hwn ond hoffem glywed gennych o hyd.

 

Yr holl gymorth sydd ei angen arnoch i ddechrau teulu

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn hyrwyddo ac yn cefnogi arfer gorau ym maes mabwysiadu ledled Cymru. Os ydych yn ystyried mabwysiadu neu ddim ond am gael rhagor o wybodaeth, rydych wedi dod i'r lle cywir. 

Dod o hyd i asiantaeth mabwysiadu yn eich ardal chi.

Sut i gychwyn ar daith oes

Gall y broses o fabwysiadu fod yn daith hir ac emosiynol, ond mae'r canlyniadau'n werth chweil. Ewch ati i ymchwilio, siarad â'r bobl gywir a pharatoi. Unwaith y dewch i ddeall pob cam yn y broses fabwysiadu, gallwch fwynhau eich siwrnai. Ac ni fyddwch yn gwneud y siwrnai ar eich pen eich hun. Mae cymorth wrth law bob amser.

Dysgu am y broses fabwysiadu

Cymryd y cam nesaf

Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf
Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again